TẠI SAO CHỌN NGÀNH VẬT LÝ TRỊ LIỆU Ở TRƯỜNG ĐHQT HỒNG BÀNG

1.TỔNG QUAN VỀ NGÀNH VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi Chức năng của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng được thành lập năm 2014 và bắt đầu tuyển sinh Cử nhân Vật lý trị liệu vào tháng 10 năm 2014 theo quyết định của Bộ Giáo dục – Đào tạo số 5168/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2014. xem thêm

2.CÁC THÔNG TIN VỀ ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN SINH

Đội ngũ giảng viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm

Thời gian đào tạo hệ Đại học Chính Quy là 4 năm

Thời gian đào tạo hệ Đại học Liên thông là 3 năm

Mức học phí từ 15 triệu - 20 triệu/học kỳ

Chương trình đào tạo theo tín chỉ 

3.KIẾN THỨC CHUẨN ĐẦU RA

Có kiến thức khoa học về y học cơ sở, nguyên lý kỹ thuật- công nghệ và kiến thức chuyên môn ngành về các vấn đề thuộc ngành Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và các trang thiết bị thuộc ngành VLTL - PHCN. Hiểu biết về pháp luật và các chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Có trình độ tiếng Anh tương đương B1, khung Châu Âu khi tốt nghiệp

4.CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ

Khoa Vật Lý Trị liệu – Phục Hồi chức năng hướng tới đào tạo Thạc Sĩ Vật Lý Trị liệu liên kết với một trường đại học trên thế giới để có một đội ngũ cán bộ y tế chuyên ngành Vật Lý Trị liệu có y đức và chuyên môn cao.

5.TRANG BỊ KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN SÂU

Trang bị cho sinh viên kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, nguyên lý kỹ thuật - công nghệ và kiến thức chuyên môn ngành học để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc ngành Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.

Top